Forældreråds week-end i Portugal

Den Røde Baron på besøg i Lissabon

Med forældrerådet i 35b fra Svanholmskolen på forlænget week-end