Rødehavets dronning, Kaptajn Sofie Krolmark Munk fører vores skib sikkert i havn efter togtet