Balule - de to dominerende hanløver med deres flok på 16 løver